Gizmorilla's Logo - a gorilla head and title

KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşme’nin Tarafları

a) gizmorilla.com.tr internet sitesi üzerinden çeşitli hizmetleri veren Maslak, Bilim Sk. No:5, Kat:13-15 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Digital Art Yapay Zeka Teknolojileri Ltd. Şti kısaca ( “Gizmorilla”) olarak anılacaktır.

b) Digital Art/ Gizmorilla Platformlarına sistem üzerinden üye olarak mal veya hizmetlere ilişkin talepte bulunan kişi kısaca (“Kullanıcı”) olarak anılacaktır.

2. Konu ve Hizmetler

İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya Gizmorilla Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin hukuki düzlemde belirlenmesidir.

Gizmorilla, kullanıcılara internet ortamından, mobil uygulamalardan, akıllı TV sistemlerinden veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan Kullanıcılarının yazdıkları/yükledikleri metni algılayıp yapay zekayla tekrar yorumlama ve buna bağlı sair hizmetler sunmaktadır.

Gizmorilla sahip olduğu yapay zeka ile Kullanıcı tarafından verilen metinleri okuyup anlayıp bu metinlerin hem yazım dilini geliştiren hem de gerek metin içindeki gerekse kendiliğinden ilave ettiği kelimelerle anlam bütünlüğünü koruyup Kullanıcı tarafından verilen ilk metinden farklı bir metin/yazı ortaya çıkarma üzerine çalışmaktadır.

Bu sebeple de Gizmorilla, Kullanıcı tarafından verilen metin/yazının ve buna bağlı olarak Gizmorilla’ nın ürettiği metin/yazının Gizmorilla’ nın kullanıldığı ülkelerin hukuk sistemlerine göre suç/ceza/yaptırım gibi neticeler doğurması durumunda; Kullanıcı bu sorumluluğu peşinen kabul ettiğini belirtmektedir.

Gizmorilla sadece sistemine yüklenilen yazıları/metinleri anlam bütünlüğünü koruyarak yeniden bir metin servis etme uygulaması olduğu için Gizmorilla’ nın çıkarmış olduğu ürünlerin cezai ve hukuki sonuçları bu metni yükleyen ve daha sonrasında kullanan Kullanıcı’ yı bağlayacağı tartışmasızdır.

3. Kullanıcı Sistemi

Gizmorilla Platformlarına, üye ol alanındaki ilgili bilgiler doldurularak, sağlanan sosyal medya ağları veya apple vb. gibi hesaplar aracılığıyla işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilinir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu Sözleşme’de tanımlanan kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz. Kullanıcı, üyelik süresince Gizmorilla ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, 18 yaşını doldurmuş olduklarını, 18 yaşının altında ise Gizmorilla Platformlarını ancak velileri veya yasal vasilerinin onayı doğrultusunda kullandıklarını kabul ve taahhüt ederler.

Her kullanıcının, Gizmorilla Platformlarına kayıt olabilmesi ve sisteme erişebilmesi için bir e-posta adresi ve kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye ihtiyacı vardır. Sosyal medya hesabı veya belirtilen diğer hesapları ile erişimlerde giriş yap adımları takip edilmelidir.

“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Gizmorilla şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Gizmorilla, kayıtlı eposta adresi ve şifre kullanılarak Gizmorilla Platformlarına giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki kullanıcı olduğunu varsaymakta olup, Gizmorilla’ nın yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcı, siteye üyelik aşamasında Gizmorilla tarafından yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine e-hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verilmesine ilişkin tercihini belirleyebilir.

Gizmorilla, kullanıcının belirlemiş olduğu kayıtlı isim, adres ve telefon numarasını sadece Digital Art Şirketi bünyesinde kalacaktır.

Gizmorilla, kullanıcı tarafından verilen yanlış kimlik bilgileri, üyelik bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi bilgier vermesi halinde bundan doğacak sorumluluk Kullanıcı’ da olacağını belirtir.

Gizmorilla, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, Gizmorilla Platformları üzerinden hizmetlerinden yararlanabilmesi için öncelikle Gizmorilla tarafından Paket/ Kontör/ Kredi alması gerekmektedir. Gizmorilla’ nın Kullanıcılara vermiş olduğu hizmet ücret karşılığı olmaktadır. Bu ücret Gizmorilla’ dan Paket/Kontör/Kredi satın alma şeklinde gerçekleşmektedir. Paket/Kontör/Kredi miktarlarının, ne kadar Gizmorilla hizmetine tekabül ettiği güncel olarak www.gizmorilla.com.tr adresinde yer aldığı gibi destek@gizmorilla.com.tr adresinden de öğrenilebilmektedir.

Kullanıcı, Gizmorilla Platformları üzerinden hizmetlerinden yararlandığı sırada;

Üye formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve Gizmorilla’ da oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak Gizmorilla üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini;

Kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Kullanıcının üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile Gizmorilla’ nın uğrayacağı her türlü zarar için zararı kullanıcıya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunduğunu ve Gizmorilla’ nın bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağını,

Sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Gizmorilla’ nın sorumlu olmayacağını;

Gizmorilla servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Gizmorilla’ nın sorumlu olmayacağını;

Sunulan hizmetlere Gizmorilla tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Gizmorilla’ nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Kullanıcı, Gizmorilla’ ya yüklemiş olduğu ve sonrasında çıkan yeni yazıyı/metni kullanımı sırasında, sonrasında ortaya çıkacak tüm hukuki ve cezai sonuçları kendisinin üstleneceğini ve başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gibi Kanunlar uyarınca da bir üçüncü kişinin fikri ve sınai haklarına zeval gelmesi ve buna benzer durumlarda bu durumun Gizmorilla’ nın sorumluluğunda olmadığını bizzat Kullanıcı’ nın sorumluluğunda olduğunu açıkça kabul ve beyan eder.

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan Gizmorilla’ nın sorumlu olmayacağını;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Gizmorilla sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Diğer kullanıcıların başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

Gizmorilla hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir metin veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Gizmorilla Platformlarının kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı tazminat talep etmemeyi;

Gizmorilla’ dan izin almadan Gizmorilla servislerini ticari amaçla veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Kurallara ve Sözleşme koşullarına aykırı davrandığı takdirde Gizmorilla’ nın gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Gizmorilla’ nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ettiğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Hizmet bedelinin değişkenlik gösterebileceğini;

Gizmorilla Platformlarında çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Gizmorilla’ da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Paket/ Kontör/ Kredi’ yi azaltacağı açıktır. Kullanıcı bu hizmete ilişkin ücret iadesi veya Paket/ Kontör/ Kredi iadesi istemeyeceğini kabul eder.

5. Gizmorilla’ya Tanınan Yetkiler

Gizmorilla, Gizmorilla Platformlarında herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Gizmorilla, Gizmorilla Platformlarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kullanıcının talebi halinde sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

Gizmorilla güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, online ödeme için sunduğu ek özellikleri kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Gizmorilla’ nın kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Eposta ile şifre Gizmorilla tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Gizmorilla kullanıcı üye formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya Gizmorilla sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

Fiyat ve Paket/Kontör/Kredi bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Gizmorilla kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde kredi iadesi yapabilir veya işlemi iptal edebilir.

Gizmorilla, kullanıcının Gizmorilla Platformları dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Gizmorilla’ nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

Gizmorilla kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

Gizmorilla, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Dilediğiniz zaman Gizmorilla üyeliğinizin sonlandırılmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda talebinizi destek@gizmorilla.com.tr adresine iletmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte Gizmorilla tarafından hesabınızın üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, hesabınızın kötüye kullanıldığının tespit edilmesi, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde Gizmorilla’nin hesabınızı kapatma, askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır.

Gizmorilla, kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerde şikayete konu metne/çeviriye ilişkin şikayeti gösterir fotoğraf talep edebilecektir.

Gizmorilla kullanıcılarına Paket/ Kontör/ Kredi tanımlaması yapabilecektir. Ayrıca indirim ve promosyon sunma hakkı da saklıdır. Kuponlar geçerlilik sürelerine ve kullanım şartlarına tabi olabilirler. Gizmorilla önceden haber vermeksizin herhangi bir kuponun kullanımını geçersiz kılma, sonlandırma, koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kuponların kullanılabileceği üye işyerlerinin kapsamı Gizmorilla tarafından belirlenebilecektir.

Esas itibariyle Kullanıcı tarafından satın alınmış olan Paket/ Kontör/ Kredi iade edilmemektedir. Gizmorilla, Kullanıcının satın almış olduğu Paket/ Kontör/ Kredi’yi iade etme hakkını saklı tutmaktadır.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcı, Gizmorilla Platformları üzerinden yapmış olduğu çeviri/yeniden yorumlama hizmetinin kişisel kullanım amaçlı olduğunu kabul eder.

7. Ödeme

Kullanıcı, Gizmorilla Platformu üzerinden hizmet almadan önce Platform üzerinden Paket/ Kontör/ Kredi satın alması gerekmektedir. Gizmorilla, ödeme aracı olarak sanal ödeme aracı şirketi olan İYZİCO ile çalışmaktadır. Bu sebeple de KULLANICI, Gizmorilla üzerinden hizmet satın alabilmesi için gerekli Paket/Kredi/Kontörü yine www.gizmorilla.com.tr üzerinden İYZİCO altyapısı ve ödeme sistemiyle alım gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeple de KULLANICILARIN tüm kart, bilgi ve altyapısı İYZİCO sistemlerinde bulunacak olup bu bilgilere dair Gizmorilla, herhangi bir veri kaydına veyahut kart bilgilerine sahip olmayacak ve uhdesinde tutmayacaktır.

Kullanıcı da Gizmorilla’ nın ödeme aracının İYZİCO olduğunu ve ödemenin İYZİCO altyapısıyla ve sorumluluğuyla gerçekleşecek olacağını kabul ve beyan eder.

Online Ödeme Yönteminde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Kullanıcı, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Gizmorilla’ ya yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

Gizmorilla kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

8. Hizmetin Gerçekleşmesi

Üye işlemlerinin ardından Kullanıcı tarafından satın alınan Paket/ Kontör/ Kredi değerince Gizmorilla hizmet vermektedir. Kullanıcı da sisteme yüklemiş olduğu metnin Gizmorilla tarafından çeviri/yeniden yorumlama hizmetini seçtikten sonra Paket/ Kontör/ Kredi azalacaktır. Bu sebeple de Gizmorilla’ dan istenilen her hizmetin Paket/ Kontör/ Kredi’ yi azaltacağı açıktır. Kullanıcı bu hizmete ilişkin ücret iadesi veya Paket/ Kontör/ Kredi iadesi istemeyeceğini kabul eder.

9. Ücret İadesi

Gizmorilla tarafından Kullanıcıya ücret iadesi ancak “ Gizmorilla’ da yaşanan teknik aksaklık vb. durumlarda Kullanıcının Paket/ Kontör/ Kredi’ si azalmasına karşın hizmet alamadığı durumlarda ” yapılabilecektir.

Ücret iadesi, kullanıcının ödeme yapmış olduğu kredi kartına yansıması işlem yapılan bankanın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir.

Gizmorilla, yalnızca Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

Gizmorilla Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Gizmorilla tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Gizmorilla’ nın mülkiyetindedir.

Kullanıcı, Gizmorilla’ nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Gizmorilla’ nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya Gizmorilla’ nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Gizmorilla’ nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı, Gizmorilla Platformu veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Gizmorilla’ nın veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Gizmorilla’ nın bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Gizmorilla üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir.

Kullanıcı, Gizmorilla Platformlarına eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Gizmorilla’ ya devredildiğini kabul etmektedir.

Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul etmektedir.

Kullanıcı, Gizmorilla hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Gizmorilla ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Gizmorilla’ nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, kullanıcı görüşlerinin Gizmorilla ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

Gizmorilla’ da yer alan ürünlere ilişkin görseller açıklama amaçlı olup gerçeklerinden farklılık gösterebilecektir.

Kullanıcının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Gizmorilla sistemi içinde Gizmorilla tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Gizmorilla’ dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

11. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

Gizmorilla Platformlarında kayıtlı kullanıcı bilgileri, geçmiş işlemleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle veri mevzuatına uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Gizmorilla Platformlarında saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.
 
Gizmorilla kendi ödeme altyapısına sahip olmadığından Kullanıcılar İYZİCO üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek olup Gizmorilla’ nın bu kart bilgilerine sahip olma şansı da yoktur. Bu sebeple Kullanıcıların kart bilgileri Gizmorilla’ da toplanmamakta, işlenmemekte, elde edilmemektedir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13. Mücbir Sebep

Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, mücbir sebep, pandemi, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının Gizmorilla’ ya üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.